doocondo.com
ลงประกาศขาย/เช่า     |    icon user ลงทะเบียน /  เข้าสู่ระบบ

   ค้นหาตาม "Shine"

(ลบ)

Chapter One Shine Bangpo

1 ห้องนอน ขนาด 44.9 ตารางเมตร

16/05/2019
18

CM03145 ขายดาวน์ คอนโด แชปเตอร์วัน ชายน์ บางโพ Chapter One Shine Bangpo คอนโดมิเนียม

ที่ตั้ง บางซื่อ/บางโพ/เกียกกาย/ประชาชื่น

ราคา 220,000 บาท

16/05/2019
18

Chapter One Shine Bangpo

1 ห้องนอน ขนาด 29.3 ตารางเมตร

10/05/2019
10

CM03138 ขายดาวน์ คอนโด แชปเตอร์วัน ชายน์ บางโพ Chapter One Shine Bangpo คอนโดมิเนียม

ที่ตั้ง บางซื่อ/บางโพ/เกียกกาย/ประชาชื่น

ราคา 250,000 บาท

10/05/2019
10

แชปเตอร์วัน ชายน์ บางโพ

1 ห้องนอน ขนาด 44.85 ตารางเมตร

07/05/2019
18

CM03137 ขายดาวน์ คอนโด แชปเตอร์วัน ชายน์ บางโพ Chapter One Shine Bangpo คอนโดมิเนียม

ที่ตั้ง บางซื่อ/บางโพ/เกียกกาย/ประชาชื่น

ราคา 408,000 บาท

07/05/2019
18

แชปเตอร์วัน ชายน์ บางโพ

ขนาด 29.3 ตารางเมตร

13/03/2018
168

CM02752 ขายดาวน์ คอนโด แชปเตอร์วัน ชายน์ บางโพ Chapter One Shine Bangpo คอนโด ถนนประชาราษฎร์สาย 1

ที่ตั้ง บางซื่อ/บางโพ/เกียกกาย/ประชาชื่น

ราคา 142,200 บาท

13/03/2018
168
กรุณารอสักครู่...